!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

08-720 25 56

Om Viljan

Information om Viljan

Södermalms Frivilligcentral Viljan är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som förmedlar och utför volontärarbete på; Södermalm i Stockholm. Målgrupper är såväl äldre som yngre personer som behöver hjälp och stöd när det naturliga nätverket inte räcker till. Viljans primära aktiviteter är att förmedla hjälpinsatser till enskilda personer i form av:

  • längre kontakter där volontären och den som efterfrågat kontakten regelbundet ses för att prata en stund, läsa högt eller följa med på en promenad
  • punktinsatser såsom att erbjuda följeslagare till läkaren, frisören eller biblioteket
  • möjlighet för personer att dagligen tala in ett kort meddelande på en telefonsvarare som lyssnas av av Viljan (sk. Trygghetsringning)

Utöver det stöd som ges till enskilda bedriver Viljan ett stort antal aktiviteter som riktar sig till grupper av besökare. Dessa regelbundna aktiviteter finns dels i form av café- och samtalsverksamhet (”Öppet hus”) men även i form av utflykter och studiecirklar.

Verksamheten bygger på oavlönade volontäruppdrag och, för de med behov av hjälp, kostnadsfria insatser. Verksamheten har deltidsanställda samordnare som arbetar med att förmedla inkomna förfrågningar om stöd till lämplig volontär, anordna arrangemang vars syfte är att skapa möten samt att sprida information om Viljans verksamhet.

Viljan är en demokratiskt uppbyggd ideell förening där verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet. Inriktningen är att medverka till att frigöra och utveckla individens egna resurser. Vi står bakom principen om alla människors lika värde och vi arbetar för ökad jämställdhet och integration. Vi tar avstånd från våld, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering.

Läs mer om Viljans verksamhet i vår verksamhetberättelse nedan.

Kommande aktiviteter kan du se här.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion