Vi behöver din hjälp

Viljan är beroende av bidrag för att verksamheten ska kunna fortleva och utvecklas. Våra volontärer arbetar gratis men vi behöver ekonomisk stöd till våra aktiviteter.

Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag till vår verksamhet. Tänk till exempel gärna på Viljan Södermalms Frivilligcentral när du skriver testamente. Även företag, organisationer och stiftelser är välkomna att stödja oss ekonomiskt.

Du kan också bli stödjande medlem genom att betala en avgift om minst 100 kronor per år.

Pg 72 28 79-4

Alla bidrag, oavsett storlek är värdefulla! Alla bidrag vi får behövs i vår verksamhet i vår strävan att genom frivilliga insatser hjälpa personer som av olika skäl behöver sådant särskilt stöd som kompletterar den hjälp samhället erbjuder.

Vi stödjer Viljan

Detta är ett urval av de organisationer som stödjer Viljan