Bli volontär på Södermalm i Stockholm

Vilka volontäruppdrag finns på Viljan?
  • agera fast kontakt – att åka hem till någon med jämna mellanrum för att läsa högt eller bara prata en stund, följa med på promenad eller någon annan aktivitet
  • att följa äldre till sjukhus, tandläkare, optiker, kyrkogård eller liknande
  • att besöka eller följa med någon som behöver sällskap eller stöd vid aktiviteter såsom promenader, teaterbesök m.m.
  • stötta arbetet i en befintlig verksamhet såsom caféverksamhet eller äldreboende
  • att delta eller leda cirkelverksamhet inom ditt intresseområde (t.ex. målning, litteratur, gympa)

Du arbetar som volontär när du själv vill och behövs och bestämmer själv hur ofta och hur mycket.

Att vara volontär ger dig möjlighet att bidra till ett mänskligare samhälle, uppleva att du behövs och uppskattas, ingå i en gemenskap genom olika aktiviteter.